Spoločnosť Marko tech s. r. o. je strojárskou firmou zameriavajucou sa vývojom a predajom kontajnerov rôznych typov, ktoré sa využívajú predovšetkým na prepravu a uskladnenie rôznych druhov materiálov. Firma pôsobí na trhu od roku 2007a vďaka bohatým skúsenostiam pracovníkov v oblasti kontajnerovej techniky môže ponúknuť zákazníkom kontajnery výbornej kvality. V dobe keď sa kladie veľký dôraz na životné prostredie je uplatnenie ekologických kontajnerov, ktoré dokážu uskladniť a prepraviť odpad a iné viac, či menej škodlivé materiály bez značnej záťaže na životné prostredie značným prínosom.

Pri konštrukčnom návrhu využívame počítačovú techniku s moderným CAD softwarom, čím sa výrazne redukuje čas potrebný na technickú prípravu výroby.